المشاركات

عرض المشاركات من أبريل 25, 2014

مقابلة مع الشاعرة لويزا سورنتينو Intervista a Luigia Sorrentino

صورة
Solare come la sua Napoli, sensibile ed elegante come il suo adorato gatto Ciccio, semplice e con ingredienti genuini di prima qualità come la pizza margherita: così mi appare Luigia Sorrentino, giornalista fuoriclasse della Rai, poetessa e amante della poesia, ideatrice e conduttrice di programmi radiofonici quali “Notti d’autore” e del primo blog di poesia della Rai. Proprio dal suo celebre blog abbiamo iniziato l’intervista per Chair, parlando poi della sua formazione, del suo ultimo lavoro “Olimpia” (definito nella prefazione da Milo De Angelis “il libro della sua vita”) e di molto altro… -   Cara Luigia, il tuo blog (http://poesia.blog.rainews.it/) si è in breve tempo affermato come uno dei principali mezzi di divulgazione della Poesia, della Letteratura e delle Arti in generale, in Italia e all’estero. Quando è nata la tua passione per la poesia? Ero seduta sui gradini di una spiaggia, a Diamante, in Calabria, di fronte a un mare calmo, in una calda notte di luglio e scrivevo una …

تيسير نظمي يهشم عبادة النجوم في ثقافة العرب ويذكر بيهودا عميحاي ومبدعين إسرائيليين

صورة
Faisal Zoubi shared a link. 2 hrs · Amman ·  أحن إلى خبز أمي - مارسيل خليفة أحنُّ إلى خبزِ أمّي وقهوةِ أمّي ولمسةِ أمّي وتكبرُ فيَّ الطفولةُ يوماً على صدرِ يومِ وأعشقُ عمري لأنّي إذا متُّ أخجلُ من دمعِ أمّي * * * خذيني، إذا عدتُ يوما... YOUTUBE.COM Like ·  ·